Sandefjordskolen

- skaper muligheter
Felles ressurser

Sandefjordskolen.no

Sandefjordskolen består i 2016 av 14 barneskoler og 4 ungdomsskoler.

Totalt er det ca 5.250 elever i grunnskolen i Sandefjord. Gjennomsnittlig 525 elever pr årstrinn med andre ord. Skolene er organisert i 4 ungdomsskolekretser. Barneskolene i hver krets er, som hovedregel, avgiverskoler til kretsens ungdomsskole.

Skolene i Sandefjord samarbeider aktivt for å sikre at elevene skal ha best mulig, og mest mulig likt, tilbud uavhengig av skole og skolekrets.

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner slås sammen til en kommune 1. januar 2017. Den nye kommunen skal hete Sandefjord og Sandefjordskolen vil da bestå av 27 skoler. Vear skole i nåværende Stokke kommune vil overføres til Tønsberg kommune.

Etter kommunesammenslåingen vil Sandefjordskolen bestå av 21 barneskoler og 6 ungdomsskoler. Det vil bli ca 7.000 elever i grunnskolen i den nye kommunen.
Oversikt over de 27 skolene i "Nye Sandefjord" finner du her.

sandefjordskolen.no er hovedinngangen til nettressurser for alle skolene i Sandefjord. Menyen til venstre leder til felles nettressurser.

portal.sandefjordskolen.no er en viktig nettressurs for skolene i Sandefjord - og for skoler i mange andre kommuner. Her deler vi nyttige digitale ressurser, mange av dem er åpne ressurser som er fritt tilgjengelig for hvem som helst - uten krav om brukernavn og passord.

sandefjord.iktplan.no er et nettsted som dokumenterer hvilke digitale ferdigheter vi tenker at elever i Sandefjord bør ha. Her kan elever, lærer og foresatte finne informasjon om hvilke ferdigheter vi mener elevene bør ha, avhengig av årstrinn. Planen er til god hjelp for både elever og lærere for å planlegge hensiktsmessig læringsarbeid knyttet til digitale ferdigheter.

I 2015 tok Sandefjordskolen i bruk en ny digital samhandlingsplattform, Office 365. Dette har ført til endringer på mange områder, men adressen sandefjordskolen.no er fortsatt hovedadressen for elever, foresatte og lærere.

Dersom lærere, elever og foresatte fra andre kommuner vil benytte våre ressurser er det selvsagt veldig hyggelig. Elevenes læring har hovedfokus, i den sammenheng er nettopp deling og samhandling viktig for oss, gjerne på tvers av kommunegrenser!